HMS-uke for alle ansatte

I uke 41 deltok rundt 220 ansatte på Åssiden vgs på kurs i ulike temaer knyttet til HMS.

To kvinner som holder foredrag for flere som sitter rundt bord.

Det er andre året HMS-uka blir gjennomført her på skolen. I år var det NAV arbeidslivs-senter og Frisk HMS som sto for fagekspertisen. - Vi har satt av en uke til forebyggende innsats og målet med uka er både å forebygge helseplager og å øke tilstedeværelse på jobben, forteller hovedverneombud Per Trondsen. Sykefraværet fra skolen var omtrent 7 prosent i 2011. 

Varierte temaer 
De ansatte kunne velge mellom mange ulike temaer, for eksempel:

Selvledelse: å sitte i førersetet i eget liv

Grensesetting og energiøkonomisering

På oppdagelsesferd i kildene til arbeidsglede

Se en komplett oversikt over det imponerende programmet her

- Mitt inntrykk at det har vært meget god oppslutning om kursene og gjennomføringen ser ut til å ha gått greit. Jeg skal gå igjennom evalueringsskjemaene etter hvert og så får vi se hva folk har av kommentarer på de ulike kursene. Det med å velge ut interessante kurs er jo en suksessfaktor, samtidig stiller man jo med ulike forventninger, forteller Trondsen fornøyd. 

Torsdag i HMS-uka ble det dessuten holdt et seminar for alle ansatte på skolen med lederfunksjon, samt alle verneombudene, hvor agendaen var å ajourføre skolens lokale HMS-håndbok. Trondsen sier at dette var en god erfaring, som vil bli et fast innslag i HMS-uka.


Publisert 16. oktober 2013, oppdatert 11. november 2013.