Foreldremøte for vg1 onsdag 4. september

Det blir avdelingsvis fellesmøte for alle foresatte til skolens VG1-elever onsdag 4. september.

Bokutstilling på bord

Det er mer enn 500 VG1- elever på Åssiden vgs og mange møter begge foreldrene på første fellesmøte i avdelingen.

Renovering av skolens hovedbygg gjør at foreldremøtene i år foregår i ulike bygg, kart over skolens område finnes her!

Bygg D

o Helse og oppvekst (HO) kl. 18.00

o Bygg og anleggsteknikk (BAT) kl.19.00. 

Bygg F

o Restaurant- og matfag (RM) kl. 18.00 

Bygg E:

o Teknikk og industriell produksjon (TIP) kl. 19.00

Bygg G

o Elektrofag (EL) kl. 18.00

o Medier og kommunikasjon (MK) kl. 19.00 


Tidligere Strømsø vgs på Strømsø i Drammen:

 o Design og håndverk (DH) kl. 18.00 


Foreldremøtene er viktige og legger grunnlaget for godt samarbeid videre i skoleåret. De fleste foresatte har allerede vært på oppstartssamtale med elev og kontaktlærere. Et godt samarbeid mellom hjem og skole bidrar positivt til elevenes skolegang. Foreldresamarbeidet er hjemlet i forskrift til oppæringsloven § 20-4.


Publisert 5. september 2013, oppdatert 11. november 2013.