Foredrag av topp klasse

Som del av en studietur til Krakow fikk ansatte på skolen et svært inspirerende foredrag av Thomas Nordahl, som er er en anerkjent norsk pedagogikkforsker.

Professor Thomas Nordahl

Thomas Nordahl ( bildet) er professor og leder av Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Hedmark. Han har markert seg som en kritiker av nye pedagogiske trender av typen «ansvar for egen læring», stasjonsundervisning og gruppeinndeling ut fra faglig nivå.

Han har i sin forskning funnet en klar sammenheng mellom elevers atferdsproblemer og skoleprestasjoner og hvordan skolehverdagen organiseres og gjennomføres.

Skolens SR prosjekt, som går direkte på læringsmiljøet, startet med  at skolen ville utvikle seg videre med utgangspunkt i to av Thomas Nordahls nøkkelbegreper fra hans forskning: struktur og relasjon. Dette har det siden vært jobbet aktivt med, noe som har gitt resultater. En viktig del av prosjektet, fjorårets Åssiden-konferanse, bekreftet at elevene er opptatt av relasjoner, av hverandre, fellesskap og samarbeid.

Thomas Nordahl foreleser foran en rekke lærere

Professor Nordahl leverte en fagdag av topp klasse for skolens ansatte, hvor han presenterte det siste innen internasjonal forskning rundt pedagogikk og klasseledelse. Han tok for seg temaer som skolens samfunnsoppdrag, faktorer som har / ikke har effekt på elevenes læringsutbytte, relasjonen mellom voksne og elever og ungdoms situasjon og deres læring.

Thomas Nordahl har i etterkant av fagdagen åpnet for mer samarbeid med skolen, noe vi helt klart ser fram til!


Publisert 12. november 2013, oppdatert 25. juni 2014.