Åpen kveld for 10. klasse og foreldre

Mandag 20. januar holder vi åpent hus for 10. klassinger og deres foreldre i bygg G.

Denne kvelden får du informasjon om yrkesfag og omvisning i et utdanningsprogram etter eget valg.

Omtrent 50 prosent av ungdomskullet velger yrkesfaglig videregående opplæring. Vi vet at mange elever ønsker å diskutere alternativene med foreldrene sine. Vi inviterer derfor ungdomsskoleelever med sine foresatte til informasjonskveld om fag- og yrkesopplæring. Ved å delta på samlingen vil du få oppdatert informasjon og dermed bli enda bedre rustet til å hjelpe din 10. klassing med å foreta riktig utdannings- og yrkesvalg. 

Sted: Åssiden videregående skole, bygg G

Dato: Mandag 20. januar 2014.

Tidspunkt: kl. 18.00 - ca. 19.30 

Du vil få::

- Generell informasjon om yrkesfaglig videregående opplæring (struktur og veier videre)

- Informasjon om opplæringstilbudet ved Åssiden videregående skole- Mulighet til å snakke med avdelingsleder, lærere eller rådgiver om yrkesfag, utdannings- og yrkesvalg

- Omvisning i ett av skolens syv bygg/utdanningsprogram.

Eventuelle spørsmål? Ring Dag Ebbe Helgerud på mobil: 91 54 85 60  send e-post til Dag.he...@bfk.no.


Publisert 9. januar 2014, oppdatert 25. juni 2014.