Åpen dag for 9. klasse

Torsdag 24. april 2014 gjennomfører Åssiden vgs en tradisjonell åpen dag for 9. klassinger fra Drammen og Nedre Eiker.

- Opplegget blir i stor grad som i tidligere. Det betyr at elevene skal få prøve ut to utdanningsprogram. Målet er å gi innblikk i skolens organisering og utdanningsprogrammenes struktur, forteller utviklingsleder Dag Ebbe Helgerud. 

Ungdomsskolene deles inn i 4 puljer: pulje 1 og 2 før lunsj og pulje 3 og 4 etter lunsj. 

Børresen, Killingrud, Gulskogen, Marienlyst, Kjøsterud og Introsenteret er pulje 1 og 2.
Galterud, Svendsedammen, Eknes, Veiavangen,  Hokksund og Rosendal er pulje 3 og 4. 

• Pulje 1: kl. 08.00 – 09.15

 • Pulje 2: kl. 09.30 – 10.45

• Pulje 3: kl. 11.30 – 12.45

 • Pulje 4: kl. 13.00 – 14.15 

Det er viktig at du møter minst 5 min før oppsatt tid.


På forhånd oppfordrer vi deg til å  gjøre deg kjent med de ulike utdanningsprogrammene og dessuten skolens ulike bygg – se kart her!. 

Du vil få:

• Generell informasjon om yrkesfaglig videregående opplæring (struktur og veier videre)

• Informasjon om opplæringstilbudet ved Åssiden videregående skole

• Mulighet til å snakke med elever, lærere eller rådgiver om yrkesfag, utdannings- og yrkesvalg.


Velkommen til en lærerik dag!


Publisert 27. mars 2014, oppdatert 25. juni 2014.