Voksne tar elektrikerutdanning

På OPUS voksenopplæringen tar nå den første klassen med elektrikere fatt på sitt andre semester.

  • Av Else Dahl

I høst har det vært tilbud om elektro også ved OPUS Drammen. Det er en gruppe på 8 elever som nå kan se tilbake på et interessant halvår. De følger samme opplæringsplan som ordinære elever i videregående løp, og avslutter utdanningen sin ved OPUS våren '14.

Lærer Ole Morten Andersen er fornøyd med innsatsen så langt. Han uttaler at det er en fin gjeng som viser stor interesse for faget, og han synes det er morsomt og inspirerende å undervise dem. Han sier imidlertid at terminologien kan være en utfordring, elektrikernes «stammespråk» er ikke enkelt. Dette bød i starten av skoleåret på en ekstra utfordring sett i forhold til at flere er minoritetsspråklige. Men han sier at dette ser ut til å ha "løsnet" og at det nå går stadig bedre. De har jobbet mye med grunnleggende ferdigheter, og "OHMS lov" har virkelig blitt terpet på!

På spørsmål om hva elevene spesielt har merket seg i forhold til det å være elektriker, trekker de fram viktigheten av å være nøyaktig i arbeidet, siden det motsatte kan få store konsekvenser. Hittil har det vært lagt vekt på teoriundervisning. De er derfor ivrige etter å få praktisere på laben, noe de skal i gang med nå på nyåret. Læreren påpeker at de med såpass mye teori i forkant, har et desto bedre grunnlag for å begynne å praktisere.

 

Klassen har et godt sosialt samspill med mye humor, og en dag møtte en av elevene opp med sushi til hele gjengen. Elevene gir uttrykk for å være fornøyd med læreren sin, som de betegner som flink til å lære bort og «lite firkanta».

Det har vært ulike årsaker blant elevene til at valget ble nettopp elektro, men stor interesse for faget er en fellesnevner. Én av dem prøvde seg på elektro på videregående som ungdom, og ønsket å ta det opp igjen. Uansett er målet nå å fullføre utdannelsen og etterhvert prøve seg i elektrikeryrket.

 

Om det blir et nytt elektro - tilbud til høsten ved OPUS Drammen er foreløpig uklart, siden det vil være avhengig av søkermassen.


Publisert 4. juli 2013, oppdatert 4. juli 2013.