Styrkebasert fra skolekjendis

Skribent og skolekjendis fra TV-serien Blanke ark, Håvard Tjora reflekterte rundt den profesjonelle læreren på fellesmøte for alle skolens 200 lærere i uke 10.

  • Av Else Dahl

- Hvis en elev ikke forstår det jeg lærer bort, selv etter gjentatte forklaringer, er det mitt profesjonelle problem. Det er ikke elevens problem, men mitt ansvar å lære bort på en sånn måte at eleven forstår, poengterte Tjora.

 

Styrkebasert
Et styrkebasert tankesett og en styrkebasert tilnærming til undervisningen gjennomsyret hele foredraget som både inspirerte og ga grunnlag for individuell og gruppevis refleksjon i etterkant. - Hvis for eksempel engelsk tekstskriving er en utfordring og eleven er opptatt musikk, hvorfor ikke la eleven skrive et musikktekst i sjangeren "rapping", foreslo Håvard Tjora.

Tjora dvelte ved den profesjonelle forpliktelsen alle lærere har til å like alle elevene og det faktum at et godt foreldresamarbeid forutsetter tydelige forventningsavklaringer. - Hva betyr å "hjelpe elevene med leksene"? Skal vi forvente at ikke-profesjonelle foreldre kan lære bort fagstoff? Og hva da med den profesjonelle lærerrollen? påpekte Tjora.

 

Lærere med ulike elevgrupper kommenterte i etterkant at Tjoras budskap er relevant enten du jobber med ungdomselever i faresonen for frafall eller med voksne minoritetselever med svake grunnleggende ferdigheter.

Foredraget var en del av den pågående storsatsingen på struktur og relasjoner (SR-prosjektet) på Åssiden vgs.


Publisert 4. juli 2013, oppdatert 4. juli 2013.