Skal løse fraværsgåten

Hva skal til for at alle elever skal ha lyst til å gå på skolen hver dag? Spørsmålet ble besvart av 600 elever på Åssiden vgs.

  • Av Else Dahl

- Åssiden gjør det rimelig bra, vi har lavt frafall og høy trivsel. Men vinteren 2012 stilte vi oss spørsmålet: hva skal vi gjøre nå for å komme enda lengre?

- I uke 41 samlet vi derfor 600 elever for å jobbe med overskriften «Alle elever skal ha lyst til å gå på skolen hver dag!». Denne overskriften favner mye, også høstens to mest debatterte skolesaker i media, mobbing og elevenes fravær. På Åssiden vgs tror vi ikke på rigide prosentgrenser for maksimalt fravær. Som alternativ til den diskusjonen vil vi jobbe ut fra hva elevene mener må til for at alle skal ha lyst til å komme på skolen. Vi samlet annenhver klasse, og delte elevene i grupper på tvers av utdanningsprogram og trinn, sier konst. rektor Ann-Mari Henriksen.

 

Lytte til elevene
Henriksen mener det er svært viktig å lytte til hva elevene mener. - Det er åpenbart at det er elevene som må gi oss retningen for hva vi kan gjøre for å få skape enda bedre resultater. Under elevkonferansen lyttet vi til elevenes stemme. Vi har 600 elever som gir oss eksempler på den gode læreren, den gode læringssituasjonen, den gode klassen.

- Nå skal det innsamlende materialet brukes for å gjøre skolen enda bedre. I første omgang samles alle de gode historiene om hvordan elevene gleder seg til å gå på skolen. Det elevene har bidratt med blir ikke liggende i en skrivebordsskuff, men bearbeides av alle ansatte 1. november på en felles kompetansehevingsdag. Målet er å finne kjennetegn på god praksis, for deretter å utvikle oss på de områdene, sier Henriksen.

Etter nyttår inviteres foreldrene til VG1-elevene, slik at også de kan få være med på å påvirke hvordan skoledagen på Åssiden skal være.

 

Gode tilbakemeldinger
Leder i hovedutvalget for utdanningssektoren, Elizabeth Skogrand, uttrykte under konferansen at flere skoler kan lære av Åssiden-konferansen: - Her får elevene muligheten til å fortelle hva som motiverer dem og hva de mener bør gjøres bedre, så dette kan bli en rollemodell for andre skoler, sa Skogrand.


Publisert 4. juli 2013, oppdatert 4. juli 2013.