Sikkerhetsopplæring prioriteres

Sikkerhetsopplæring prioriteres på alle maskiner i avdeling for Bygg- og anleggsteknikk (BAT).

  • Av Ann-Mari Henriksen

- Opplæringen blir gitt når VG1 elevene bytter verksted hver tredje uke. Når de begynner på tømrerverkstedet får alle som er 16 år og eldre opplæring på bygningssag/gjerdesag og elektrisk kapp- og gjærsag. Senere, på snekkerverkstedet, får elevene opplæring på båndsag, justersag, avretter, tykkelsehøvel og borremaskin, forteller faglærer Thorbjørn Jensen. Til sammen får elevene opplæring på 28 maskiner, men ikke alle får opplæring i alle maskinene. Dette avhenger av hvilke fordypning eleven har valgt.

- Etter endt opplæring fyller eleven selv ut et skjema som viser hva vi har gjennomgått, litt forskjellig praksis på de forskjellige verkstedene, som den ansvarlige faglæreren signerer. Elevene lærer om sikkerhet, faremomenter og en enkel risikovurdering om hva kan gå galt, sier Thorbjørn Jensen og understreker at dette er et viktig holdningsarbeid for alle som skal jobbe i verkstedmiljøer.

 

Arbeidsmiljøloven
- Avdelingen har foretatt en risikovurdering av alle maskinene på avdelingen og de maskinene det er forbundet med fare for store konsekvenser ved uhell har vi satt den aldersgrense 16 år, for det meste stasjonære sirkelsager, avlutter Jensen. Opplæringen er forankret i Arbeidsmiljøloven (AML) med forskrift 555 §47.


Publisert 4. juli 2013, oppdatert 4. juli 2013.