Si fra om farlig kjøring!

Mer enn 500 av skolens elever lærte om hvorfor og hvordan de kan si fra om trafikkfarlig kjøring i uke 36.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Det var Statens vegvesen som besøkte skolen med den kjente kampanjen «Si ifra!» Alle elever på VG2 og noen VG3 deltok i opplegget. Hensikten med kampanjen er å få ungdom til å si i fra dersom sjåføren i bilen kjører for fort eller uansvarlig. Undersøkelser viser at ungdom i stor grad lytter til hva andre ungdommer sier.

- Skapes det aksept for at det er lov å si ifra, vil ungdommene selv skape et positivt gruppepress mot dem som tar store sjanser med eget og andres liv i trafikken, fikk elevene presisert.

- Vegvesenets kampanje bruker tid på å forklare hvorfor det er viktig å tenke gjennom ens egenskaper som sjåfør. Elevene våre skal bruke sin intelligens i avgjørelsene når det gjelder bilkjøring, og ikke instinktene sine. Statistikk viser at unge menn er overrepresentert i bilulykker. Si ifra kampanjen bruker tid på å bevisstgjøre guttene som sjåfører. I tillegg bevisstgjør kampanjen elevene som passasjerer; elevene fikk noen tips på hvordan man kan si ifra, dersom man føler seg utrygg i en bil, understreker miljøkoordinator Anette Wessel.

- Etter gjennomføringer av kampanjen opplever vi at elevene sitter igjen med mange inntrykk. Våre elever tenker på framtiden når det gjelder bilkjøring og ikke bare rundt neste sving, sier Wessel.

 

Kampanjens filosofi er at ungdommer er positive og fornuftige og at det kun er et lite mindretall står for den risikofylte kjøreatferden. Ideen med «Si ifra»- kampanjen er å støtte de positive ungdommene til å sette grenser for hva de ønsker å være med på.

Les mer om kampanjen her


Publisert 4. juli 2013, oppdatert 4. juli 2013.