Resultater fra Åssiden-konferansen

Hva var de mest brukte ordene i plakatene de 600 elevene utviklet under Åssiden-konferansen?

  • Av Ann-Mari Henriksen

 

Under Åssiden-konferansen 12. oktober utarbeidet elevene i grupper plakater med suksesskriterier knyttet til den gode skoledagen. Det første produktet er nå klart! Alle ordene som ble skrevet av nesten 70 grupper er samlet i en ordsky. De ordene som er hyppigst brukt i plakatene, er størst i ordskyen.

– Dette er ikke overraskende. Prosjektet vårt startet med at vi ville utvikle oss videre med utgangspunkt i to av Thomas Nordahls nøkkelbegreper fra hans forskning, struktur og relasjon. Ordskyen bekrefter at elevene er opptatt av relasjoner, av hverandre, fellesskap og samarbeid, poengterer konst. rektor Ann-Mari Henriksen.

 

Utstilling
En hel vegg i den gamle gymsalen i A-bygget er dekorert med plakatene, og det vurderes nå hvordan de kan tas vare på for fremtiden. De gode historiene om hvordan elevene gleder seg til å gå på skolen er også samlet i tekst. Disse tekstene bearbeides nå og skal benyttes som underlag av alle ansatte 1. november på en felles kompetansehevingsdag. Deretter skal foreldrene bidra med sitt perspektiv på den perfekte skoledagen, det gjøres i februar.

Og hva er problemstillingen? Jo, den begynner å bli velkjent: «Hva skal til for at elever skal ha lyst til å gå på skolen hver dag?».

 

Elevkonferansen 12. oktober ble ble ledet av Ingebjørg Mæland fra Arbeidsinstituttet (AI) og Pål Tanggård fra Lentsareptas AS. AI bidro også med fire av prosessveilederne denne dagen.


Publisert 4. juli 2013, oppdatert 4. juli 2013.