Oppdrag i nord

Tre lærere fra Åssiden har besøkt Breivika vgs. i Tromsø for å dele sin erfaring med Forberedende kurs (AOA).

  • Av Else Dahl

Breivika vgs. skal starte opp Forberedende kurs fra høsten 2013 og er midt i planleggingsarbeidet. AOA på Åssiden startet i 2008 og har opparbeidet betydelig erfaring og kompetanse på området. Flere av lærerne har også gjennomført videreutdanning i grunnleggende norskopplæring og flerkulturell pedagogikk.

Marit Jahren, Wenche Sæthra og Egil Schau forteller at de synes det er flott at andre skoler kan dra nytte av deres erfaringer. De opplevde en interessert og engasjert gruppe der både aktuelle lærere, skolens ledelse og Troms fylkeskommune var representert. De tenker at dette lover godt for deres satsning. Solid forankring hos fylket, ledelsen og i hele skolens personale er avgjørende for å lykkes godt med dette, mener lærerne fra Åssiden. Selv om det kan være diskusjoner om detaljer føler de at god forankring har vært avgjørende for at AOA ved Åssiden har lykkes så godt som de har. - Det er ikke så mange som kun jobber med dette, men mer eller mindre alle lærerne har elever med minoritetsbakgrunn. Bygging av nettverk og spredning av erfaringer og kunnskap er derfor viktig for at alle våre elever skal lykkes best mulig, fremhever de.

 

Utsendingene, som på egen regning, tilbrakte helga i Tromsø kan melde at sola nettopp hadde kommet tilbake (20. jan) til en vakker snødekt by. Om dagen drev byens barn skitrening i de samme gatene som hyggelige nordlendinger fylte opp om kveldene og deler av nettene.


Publisert 4. juli 2013, oppdatert 4. juli 2013.