Obligatorisk opplæring i skolebiblioteket

Alle VG1 elever får klassevis opplæring i bruk av skolebiblioteket.

  • Av Ann-Mari Henriksen

- Vi ønsker at elevene skal få god informasjon om bibliotektilbudet, og en reell mulighet til å benytte seg av det. Denne høsten er vi godt i gang med undervisning av 36 klasser.

Skolen har mange undervisningsbygg spredt på en stor campus. I starten på skoleåret kan være utfordrende for nye elever å få oversikt over hva som befinner seg hvor, deriblant skolebiblioteket. Da er det nyttig at klassen går samlet til biblioteket første gang. - Vi ønsker å presentere skolebiblioteket som en spennende læringsarena og en hyggelig sosial møteplass på tvers av fag, kjønn og kulturer. Skolebiblioteket bidrar på denne måten til elevens opplevelse av mestring og trivsel, forteller bibliotekarene Rigmor Støa og Else Dahl.

- Det også mange av våre elever som i utgangspunktet ikke identifiserer seg som bibliotekbrukere. De vil heller ikke oppsøke biblioteket hvis det ikke skjer i organisert form! I løpet av 1 times undervisning i skolebiblioteket får elevene presentert et bredt utvalg medier; fagbøker, romaner, tegneserier, tidsskrifter, lydbøker, filmer og dataspill. De får også opplæring i bruk av bibliotekets database, og hvordan de finner frem i mediesamlingen, sier Rigmor Støa.

 

Gjennomført og bestått
- Skolebiblioteket vårt er viktig i arbeidet med økt gjennomføring i videregående skole. Vi som bibliotekarer arbeider for at skolebibliotektilbudet skal støtte en mer relevant og praksisnær fag- og yrkesopplæring gjennom medievalg i biblioteket. Fokuset vårt er på å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter og tilrettelegge for tilpasset opplæring. Opplæringen i bruk av skolebiblioteket gjør at elevene blir bedre kjent med lokalet og oss som jobber her. Terskelen for å komme tilbake blir dermed lavere. Mange elever utrykker positiv overraskelse over tilbudet på skolebiblioteket, og mange blir flittige brukere på tross av «lesevegring» og fordommer mot bibliotek generelt. Vi har gode og stigede utlånstall som bekrefter dette, understreker bibliotekarene.

 

Satsingsområde
Alle lærere og elever skal ha opplæring i informasjonskompetanse, i følge handlingsplan for skolebibliotekene i videregående opplæring. Elevene på Åssiden er i stor grad fornøyd med biblioteket og scorer også Grønt i elevundersøkelsen på spørsmål om de har fått god opplæring i informasjonsinnhenting (hvordan jeg effektivt kan søke opp og finne relevant informasjon).

Skolens IKT-plan uttrykker også mål om at elevene bevisstgjøres om sitt eget ansvar ift bruk av IKT og få en innføring "nettvett" i det digitale samfunnet.


Publisert 4. juli 2013, oppdatert 4. juli 2013.