Mestring og læringsglede på agendaen

Inspirert av Åssiden – konferansen gjennomførte avdeling for Medier- og kommunikasjon mandag denne uken sin egen dialogkonferanse.

  • Av Else Dahl

Konferansen foregikk i to timer mandag morgen i kantina i G - bygget, og 90 elever på mediefag deltok. Spørsmålet de jobbet med var:
Hvordan kan vi sammen gjøre MK til en avdeling der alle lærer på en måte som fører til økt mestring og læringsglede?

 

Avdelingsleder Randi Aarskaug sier at bakgrunnen for konferansen var et ønske om å overføre momenter fra den store skolekonferansen til egen avdeling og dermed gjøre det enda mer til deres eget. De har jobbet mye med trivsel , trygghet og relasjonsbygging på MK fra tidligere. Det var derfor naturlig å legge fokuset rett på læringssituasjonen denne gangen, siden det er der de opplever at de ikke er helt i mål enda. De ønsket å ta med elevene for å finne løsninger på disse utfordringene. Siden bare halvparten av elevene av plasshensyn kunne delta på Åssiden-konferansen, ville de også at enda fler på avdelingen kunne komme med innspill i forhold til det som ble startet der.

Det ble et par timer med intens jobbing og stort engsjement. Det var 12 grupper, hver på 8 medlemmer, med en tillitselev, en vara og en lærer på hver gruppe. Det var gruppearbeid som var lagt opp etter samme mal som Åssiden - konferansen, med en forenklet intervjuguide. Etter å ha intervjuet hverandre to og to, gikk man tilbake i plenum, og delte historier med hverandre. Deretter plukket hver gruppe ut en suksesshistorie, i forhold til hva som er det perfekte læringsmiljøet. Disse ble så skrevet ned, sammen med suksessfaktorer, i den etterhvert så kjente trestrukturen.

 

Både engasjerte lærere og elever
Resultatene skal nå bearbeides, og brukes til videre planlegging. Aarskaug ser for seg at de evt. må ta en runde til for å utdype dem og finne ut hva det skal fokuseres mest på. Noen pekepinner har de allikevel allerede fått. Gjennomgående er momenter som engasjerte lærere og at lærerne setter klare grenser uten å bli for «firkantet». Elevene er også opptatt av å få feedback på hva de gjør bra, i tillegg til det de kan gjøre bedre. Dessuten ønsker elevene seg flere kurs som går på tvers av klassetrinnene og tar utgangspunkt i nivå og ikke alder.

Joakim er elev i 1MKA. Han synes det er positivt at fokuset ble lagt direkte på læringssituasjonen denne gangen, siden han også opplever at de har jobbet mye med trivsel og klassemiljø fra tidligere. Han har inntrykk av at elevene bidro aktivt og kom med mange forslag, noen lettere å gjennomføre enn andre. Han synes alt i alt de kom fram til flere konkrete tiltak som vil føre til bedre læringsmiljø hvis man gjennomfører dem.

Engasjerte lærere og varierte undervisningsopplegg er noe av det han selv opplever er viktig - men som han sier: Vi elevene må også være engasjerte og jobbe med det vi har fått beskjed om!


Publisert 4. juli 2013, oppdatert 4. juli 2013.