Mentorordningen utvides

Skolens populære mentorordning for nytilsatte utvides til også å omfatte elevassistentene.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Åssiden videregående skole har tilbudt nytilsatte pedagoger en obligatorisk mentorordning siden 2007.

- I år har vi valgt å utvide ordningen til også å gjelde nytilsatte elevassistenter og øvrige personale. De nytilsatte vil derved omfattes av dette som en obligatorisk ordning, mens de som har hatt et arbeidsforhold hos oss over tid, får tilbud om å delta, Våre 12 elevassistene er svært viktige for elever med særskilte behov. Ved å delta i mentorordningen får assistentene både kompetanseheving og en arena for refleksjon, forteller personalleder Gunn-Kari Bakke.

 

Organisering
Alle nytilsatte får tildelt en mentor ved skolestart. Nytilsatt og mentor skal gjennom¬føre åtte individuelle veiledningssamtaler i løpet av skoleåret. I tillegg deltar alle på fire lokale gruppesamlinger. Gruppe-samlingene består av et faglig tema (læringsøkt) og gruppeveiledning. Det gjennomføres to samlinger i året kun for mentorene slik at disse kan ha et nettverk å drøfte veiledningsfaglige spørsmål med.

Det inngås en veiledningskontrakt mellom nytilsatt, mentor og avdelingsleder som regulerer forholdene rundt veiledningen.

 

Kvalifiserte mentorer
- Siden 2007 har vi systematisk utdannet mentorer i Pedagogisk veiledning. Nå gjøres dette gjennom Høgskolen i Buskerud. Utdanningen gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger ved høgskolen og lokal veiledning. Utdanningen er normert til 15 studiepoeng og kan utvides til totalt 30 studiepoeng. Per dato har skolen et mentorkorps på omtrent 15 personer, forteller skolens ansvarlige for opplegget, Per Trondsen.

 

Om mentorordningen
Hensikten med veiledning av nyutdannede lærere er at de skal får faglig støtte til å utvikle sin lærerrolle og sin yrkesidentitet. Du kan lese mer om ordningen på Utdanningsdirektoratets hjemmeside, klikk her


Publisert 4. juli 2013, oppdatert 4. juli 2013.