Kick-off for 74 tillitselever

Skolens 74 elevrådsrepresentanter – en elev fra hver klasse – brukte en hel dag til opplæring og gruppediskusjoner i uke 39.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Tillitselevene fikk en intensiv opplæringsdag delt i to deler. Den første delen omfattet opplæring i å være gruppeledere under elevkonferansen 12. oktober, Åssiden-konferansen 2012. Denne delen ble gjennomført med Ingebjørg Mæland fra Arbeidsinstituttet (AI) og Pål Tanggaard fra Lentsareptas som ansvarlig.

 

Den siste delen var opplæring i tillitsvalgtarbeid, knyttet til spørsmål som feks:

- Hvorfor engasjere seg?
- Rettigheter og plikter
- Hva er elevombudet?

 

Ansvarlige for den siste delen var tidligere elev- og læringombud Magne Seierslund og nåværende elev- og læringombud Tore Remi Christensen. Magne Seierslund tok grep for å få elevene til å sette ord på sitt eget engasjement mens Tore Remi Christensen orienterte om elevenes rettigheter. Elev- og lærlingombudet fikk også presentert seg selv, forklart hvorfor det finnes et ombud for elever og lærlinger i Buskerud, hva elev- og lærlingombudet jobber med. Det gjelder for eksempel at elevrådets plikter og rettigheter og mandat er forankret i opplæringsloven, det samme er skolens ansvar for tilrettelegging.

 

Elevundersøkelsen positiv
Det er gledelig å se solid fremgang i elevundersøkelsen når det gjelder punktet elevdemokrati. Elevundersøkelsen våren 2012 viste for første gang toppscore på dette punktet, og det er oppmuntrende for elevrådet som har jobbet seriøst med mange og viktige saker også dette skoleåret.

Skolens elevrådskontakt dette skoleåret er Anette Wessel.


Publisert 4. juli 2013, oppdatert 4. juli 2013.