Karakter 2 og stolt?

Skolekjendis og skribent Håvard Tjora sørget for innholdet i Buskeruds første spredningskonferanse for NyGIV-prosjektet sammen representanter for Åssiden vgs.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Spredningskonferansen i uke 36 var fullbooket og omtrent 160 ansatte i ungdomsskoler og videregående skoler fikk med seg engasjerte innledere som reflekterte over hva som kreves av skolen for at elever med svak måloppnåelse skal kunne oppnå bestått i fellesfagene.

Hensikten var å motivere og inspirere til positivt arbeid med elever med fare for stryk i matematikk og norsk og å sette søkelyset på gjennomføringsarbeidet som holdningsprosjekt.

– Åssiden vgs var i praksis en NyGIV-skole lenge før prosjektet startet i 2010. Vi ser NyGIV og gjennomføringsarbeidet som et holdningsarbeid. Systematisk holdningsarbeid i skolen er en forutsetning for å lykkes med å få NyGIV-elevene til å bestå videregående opplæring, ifølge rektor Dag Siljan.

 

Minimumsplaner
Åssidens fagkoordinatorer for hhv realfag og språkfag, Line Johnsen og Eva B. Dahle presenterte skolens såkalte minimumsplaner i matematikk og norsk. Mnimumsplanene er lokale læreplantolkninger for karakter 2.

Målgruppen for konferansen var rektorer, skoleledelse, fagledere og lærere i matematikk og norsk i ungdomsskole og videregående skole.

 

Presentasjonene fra Åssiden vgs finner du på www.slideshare.net

- Dag Siljan: http://www.slideshare.net/LineJohnsen/dag-siljan-ny-giv-og-veien-videre

- Line Johnsen: http://www.slideshare.net/LineJohnsen/matematikk-motivasjon-og-mestring

- Eva B. Dahle: http://www.slideshare.net/LineJohnsen/norsk-motivasjon-og-mestring


Publisert 4. juli 2013, oppdatert 4. juli 2013.