Intensivkurs i engelsk

Hele 23 VG1-elever har meldt seg på et ekstrakurs i engelsk. Kurset går over seks uker og er i tillegg til ordinær timeplan.

  • Av Ann-Mari Henriksen

- Vi har et nytt tilbud i engelsk i år for VG1-elever med svake grunnleggende ferdigheter i faget. To lærere konsentrerer seg om å bidra til at elevene utvikler basiskunnskapene i faget. Målet er at elevene skal bli mer motiverte for faget og at de lettere skal kunne følge klassen etter avsluttet kurs, forteller fagkoordinator Eva B. Dahle.

 

Frivillig!
Opplæringen er et frivillig tilbud som elevene søker om å delta på og varer i 2, 5 klokketimer per uke i seks uker i strekk. Oppstart var i uke 41. Det er en forutsetning for å få plass at kartlegging dokumenterer behovet for ekstra opplæring.

Elevene kommer rett fra vanlig undervisning uten noen pause i mellom, og de får et enkelt måltid mat før kurset starter.

 

Ansvarlige lærere er Eric Beris (bildet) og Lene Slotte.


Publisert 4. juli 2013, oppdatert 4. juli 2013.