HMS-uke for alle ansatte

I uke 41 deltok 250 ansatte på Åssiden vgs på kurs i ulike temaer knyttet til HMS.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Flere eksterne bidragsytere sto for fagekspertisen, for eksempel NAV arbeidslivs-senter, Arbeidstilsynet og Frisk HMS. - Vi har satt av en uke til forebyggende innsats og målet med uka er både å forebygge helseplager og å øke tilstedeværelse på jobben, forteller hovedverneombud Per Trondsen. Sykefraværet fra skolen var omtrent 7 prosent i 2011.

 

Varierte temaer
De ansatte kunne velge mellom mange ulike temaer, for eksempel:

- Tilbake før du er borte - psykiske lidelser og jobb: Hva kan jeg gjøre?

- Kosthold og fysisk aktivitet - hvordan få mer energi?

- Mindfullness - hvordan stoppe opp i en hektisk hverdag og ta vare på seg selv?

 

- Mitt inntrykk at det har vært meget god oppslutning om kursene og gjennomføringen ser ut til å ha gått greit. Jeg skal gå igjennom evalueringsskjemaene etter hvert og så får vi se hva folk har av kommentarer på de ulike kursene. Det med å velge ut interessante kurs er jo en suksessfaktor, samtidig stiller man jo med ulike forventninger, forteller Trondsen fornøyd. Kursholdere skal også samles senere i høst for en felles oppsummering.


Publisert 4. juli 2013, oppdatert 4. juli 2013.