Foreldreundersøkelsen 2013 i gang

For andre gang gjennomfører Åssiden vgs en digital foreldreundersøkelse.

  • Av Else Dahl

Det er foresatte til Vg1-elever som er under 18 som mottar undersøkelsen på epost. - Det er viktig for oss å få høre hva foreldrene mener om elevens læringssituasjon, og hensikten er å gjøre skolen bedre. Foreldrene er en svært viktig ressurs og en samarbeidspartner i arbeidet for å få enda flere elever til å gjennomføre og bestå, forteller konst. rektor Ann-Mari Henriksen.

 

Struktur- og relasjonsprosjektet
- Resultatene fra fjorårets undersøkelse var svært gledelige. Foreldrene opplevde at skolen har høyt læringstrykk og god faglig kvalitet. I tillegg var vi svært fornøyd med at foreldrene opplever at mange av elevene gleder seg til å gå på skolen. I år har vi også fått foreldrenes stemme gjennom Åssiden-konferansene 2012-13, hvor VG1-foreldre bidro til å belyse problemstillingen «Hva skal til for at alle elever skal ha lyst til å gå på skolen hver dag», understreker Henriksen.

 

Om undesøkelsen
Undersøkelsen er anonym og digital og gjennomføres i april-mai 2013. Målgruppen for undersøkelsen er en foresatt per elev på VG1, hvor eleven er under 18 år. Undersøkelsen er helt anonym og resultatene skal brukes i skolens kvalitetsarbeid.

Åssiden vgs var i 2012 den første videregående skolen i Buskerud som gjennomførte en foreldreundersøkelse. Fjorårets resultater kan lastes ned i sin helhet her og årets resultater vil bli publisert så snart de er klare.


Publisert 4. juli 2013, oppdatert 4. juli 2013.