Foreldrene skal gjøre skolen bedre

Hva skal til for at alle elever skal ha lyst til å gå på skolen hver dag? Vi inviterer foreldrene til VG1-elevene til å hjelpe skolen å finne svaret på dette.

  • Av Else Dahl

- Vi inviterer alle foresatte til elever på VG1 til å bruke to timer sammen med oss, jobbe i grupper med andre foreldre og blant annet fortelle en høydepunkthistorie om når deres ungdom gledet seg til å gå på skolen. I tillegg til foreldrene skal også noen elever og ansatte delta, men vi legger opp til at foreldrene utgjør flertallet. Både representanter fra skoleeier og noen politikere vil delta sammen med oss denne kvelden, forteller konst. rektor Ann-Mari Henriksen.

 

Tid og sted:
Torsdag 21. februar kl. 18.00-20.00.
Åssiden videregående skole, Bygg G.
 

 

Påmelding:
Påmelding gjøres ved å sende e-post til Cecilie Kolstad, cecilie....@bfk.no Spørsmål kan også rettes til samme adresse eller ved å ringe Cecilie på mobiltelefon 977 39 940.

 

Foreldrekonferansen vil bli tredje fase i en lang prosess. Første runde inkluderte 600 elever under Åssiden-konferansen 2012, dette kan du lese om her! Deretter har alle ansatte jobbet med spørsmålet, og nå står altså foreldrene for tur. Denne storsatsingen under overskriften «Alle elever skal ha lyst til å gå på skolen hver dag» involverer Åssidens elever i langt større grad enn utviklingsprosjekt tidligere. Prosjektet har fått navnet "Struktur- og relasjonsprosjektet" (SR-prosjektet). Viktige faser i prosessen har vært:


- Oktober 2012: Dialogkonferanse elever - «Åssiden-konferansen» - 600 elever jobbet i grupper på tvers av utdanningsprogram og trinn under overskriften: «Alle elever skal ha lyst til å gå på skolen hver dag!»

- November 2012: Planleggingsdag for alle 260 ansatte med samme overskrift. Referater fra dialogkonferansen/elever var underlag.
Januar 2013: Avdelingsvis planleggingsdag med utgangspunkt i punkt 1 og 2.

- Februar 2013: Foreldregrupper fra VG1 skal jobber med samme overskrift sammen med elever og ansatte.

- Februar 2013: Felles pedagogisk forum for alle ansatte: Håvard Tjora foreleser om klasseledelse og relasjoner.

 

Velkommen til en samling hvor skolen og foreldrene sammen skal finne kjennetegn på den gode skoledagen.


Publisert 4. juli 2013, oppdatert 4. juli 2013.