Forbereder påbyggåret

Ni elever fra design- og håndverk (DH) gjennomfører matematikkfaget for VG3 påbygg allerede i VG2.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Elevene som går VG2 frisørfag og VG2 interiør og utstillingsdesign tar det såkalte femtimerskurset i matematikk i tillegg til ordinær skoleuke.

 

Ulike mål
- Vår erfaring er at elevene på DH er en svært sammensatt gruppe og at de har ulike mål. Noen ønsker fagopplæring for eksempel i frisørfag, andre har interesse for formgivningsaktiviteter og kunst og håndverk. Erfaring viser at også at ben relativt stor andel søker allmennfaglig påbygningskurs, og en del av elevene har som plan fra starten å få studiekompetanse. Ved å tilby disse elevene påbygg-matematikk på VG2 tilpasser vi opplæringen til elevenes valg, forteller avdelingsleder Kristin E. Ophus og understreker at påbygningsåret er faglig tøft for mange og at det å avslutte matematikk på forhånd skal bidra til at enda flere består.

 

Designfag og studiekompetanse
- På sikt ønsker vi at utvikling av et tilbud om design og håndverk inkludert studiekompetanse etter tre år i skole, et løp som kombinerer designfag og studiekompetanse, sier Ophus og understreker at Kunnskapsløftet skal evalueres i 2013.

 

Bildet:
Første rad: Christine Riis-Pedersen, Hasi Akhgar
Andre rad: Frida F. Hedemark, Lana Yarhussaini, Marlene Uggerud, Kristine J. Østhagen, Julia Kilian
Fraværende: Cathinka Carnhed og Hilde Marie Loraas


Publisert 4. juli 2013, oppdatert 4. juli 2013.