Deling av undervisningsopplegg

Nå er delingsarenaen for fellesfag på yrkesfaglige studieprogram oppe og går! Her finner du mange flotte undervisningsopplegg det bare er å ta i bruk.

  • Av Else Dahl

Delingsarenaen inngår i FYR-prosjektet, som har som formål å skape mer relevans og yrkesretting av fellesfagene innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

Det er opprettet knutepunktskoler innen prosjektet, og hovedoppgaven til disse er å arbeide for erfaringsdeling og kompetanseheving innen fellesfagene. Prosjektet er en del av Ny GIV og er ett av flere tiltak for å øke gjennomføringen.

 

Åssiden VGS er knutepunktskolen i Buskerud. Ved vår skole har vi fire fagkoordinatorer med i FYR-prosjektet: Eva Beathe Dahle i norsk, Julia Bradshaw i engelsk, Line Johnsen i matematikk og Hanne Hilsen i naturfag. Disse sitter i et landsdekkende nettverk som består av en lærer i hvert av fagene fra hvert fylke.

Det er lagt ned stort arbeid ved knutepunktskoler over hele landet for å få delingsarenaen på plass. Det er åpnet for alle som vil dele, så bare benytt dere av muligheten!

Undervisningsoppleggene finner du her


Publisert 4. juli 2013, oppdatert 4. juli 2013.