Blogger prosjekterfaringer

30 elever og 10 lærere tester ut bruk av iPad i opplæringen.

  • Av Ann-Mari Henriksen

iPad testes ut som pedagogisk verktøy i to VG2 klasser, en klasse VG2 Matfag og en klasse VG2 Byggteknikk. Klassene er valgt ut fra at den klassiske bærbare datamaskinen er upraktisk i arbeidssituasjonene, dvs i verksted- og kjøkkenopplæring. Målet med prosjektet er først og fremst å prøve ut hvordan små mobile enheter kan styrke læringsprosessen på yrkesfag.

Både lærere og elever skal dele erfaringer gjennom en felles prosjektblogg, den finner du her: http://ipadprosjekt.wordpress.com/.

 

Kompetanseheving
- Det er viktig at vi sørger for relevant kompetanseheving slik at vi får kartlagt og utnyttet de mulighetene som ligger i dette verktøyet. Vi skal jobbe effektivt i "work-shops" hvor vi skal lære av hverandre, forteller avdelingsleder Asle Nerhagen. Apple-TV er eller blir nå montert i flere rom.

 

Bakgrunn
Internasjonal forskning på bruk av nettbrett i opplæringen har dokumentert god effekt overfor ulike elevgrupper, både minoritetsspråklige og elever med svake grunnleggende ferdigheter. I tillegg til Åssiden videregående skole skal Hønefoss videregående skole delta i denne utprøving.

Prosjektet er initiert av Buskerud fylkeskommune.


Publisert 4. juli 2013, oppdatert 4. juli 2013.