Besøk av mobbeombud og elevombud

Har du noe på hjertet, positivt eller negativt? Det er mulig for elever å få snakke med enten mobbeombudet, Bodil J. Houg eller elev- og lærlingeombud Tore Remi Christensen onsdag 3. april.

  • Av Else Dahl

Denne dagen kommer mobbeombudet på heldags skolebesøk sammen med elev- og lærlingeombudet. I tidsrommet mellom kl. 10.30 og 11.30 kan du treffe dem ved kantina i A - bygget. Det er elevrådskontoret og pedagogisk verksted som denne dagen blir brukt til dette.

 

Bakgrunn for besøket
Hensikten med skolebesøkene er at begge ombudene skal bli kjent med den enkelte skole og møte elever, lærere og ledere.

Mobbeombud Bodil J. Houg er landet første i sitt slag og startet i jobben sin 1. januar i år. Mobbeombudet skal både arbeide forebyggende, bidra med kompetanse på området, følge opp skolenes arbeid med handlingsplaner mot mobbing og bidra i saker som ikke lar seg løse lokalt.

 

I løpet av året skal ombudene besøke alle de videregående skolene i fylket.


Publisert 4. juli 2013, oppdatert 4. juli 2013.