BMW - prosjektet

Seks Vg2elever på TIP skal til våren jobbe på BMW motorsykkelfabrikk i Berlin i 3 uker som del av et utvekslingsprogram.

  • Av Else Dahl

BMW produserer over 100.000 motorsykler i året, og her blir det mye å lære om teknologi, design og tysk kvalitet. Lærer på TIP, Runar Lofsberg, er primus motor for prosjektet. Han sier at BMW ønsket en norsk partner for utveksling. De bruker midler som skal fremme samarbeid innenfor håndverksfaget og språklig og sosial utvikling, samt kultur. Det er dessuten en flott sjanse for elvene til å bli kjent med produktet BMW.

Det er første gang skolen tar del i denne type utveksling. Våre elever reiser i uke 17, 18 og 19. På fabrikken får de prøve seg som lærlinger, mens de blir tatt hånd om av instruktører. De skal bo og klare seg selv i egen leilighet. Lærlingene som kommer hit fra Tyskland, blir plassert i norske bedrifter i Drammensområdet. En gruppe instruktører fra Tyskland har allerede vært her på besøk for å gjøre seg kjent, på samme måte som en gruppe lærere fra skolen har inspisert forholdene i Berlin.

 

Tverrfaglig prosjekt
- Prosjektet er tverrfaglig – det griper inn i de fleste fag, ikke minst berører det elevenes fravær og generelle holdning til skolen, sier Lofsberg. På bildet til høyre ser du Hakan Øzkara mens han utfører en tverrfaglig praksis aktivitet knyttet til prosjektet. Elevene bruker engelsk faglitteratur og skriver rapport på engelsk etterpå. På bildet under får han kyndig veiledning av Runar Lofsberg.

Det var elevene på Vg2 Industriteknologi, Kjøretøy og Bilskade&Lakk som fikk tilbudet. Det var helt frivillig å være med. De tre viktigste kriteriene for å søke var at man satset på gode skoleresultater, hadde lite fravær og var en hyggelig person. Av de som har søkte, skulle maks seks plukkes ut til å reise.
Elevene skrev søknad, og på bakgrunn av denne ble det valgt ut 10 elever som har vært til intervju. Intervjuene har blitt gjennomført av Lofsberg og en annen lærer på TIP, Marianne Johansen. De legger vekt på den helhetlige eleven når de velger hvem som får reise.
Etter at avgjørelsen er tatt, er det meningen at elevene kan etablere kontakt bl.a. via skype.

 

Ruben Engen er èn av de heldige som ble innkalt til intervju etter at han leverte søknaden sin. Og som han påpeker – den måtte også leveres på It's learning! Han sier han hadde inntrykk av at det gikk bra på intervjuet (bildet til høyre), og nå venter han i spenning for å se om han er èn av de heldige. I så fall ser han frem til å lære og praktisere mer praktisk og mekanisk engelsk, og ikke minst til å bli kjent med nye folk og en ny kultur, og på den måten få nye venner.


Publisert 4. juli 2013, oppdatert 4. juli 2013.