Åssiden-konferansen 2012

Hva skal til for at alle elever skal ha lyst til å gå på skolen hver dag? Under Åssiden-konferansen 2012 skal elevene selv svare på dette spørsmålet.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Skolens kommende storsatsing starter med en elevkonferanse hvor 600 elever skal sitte sammen en hel dag for å finne ut hva som skal til for at alle elever skal ha lyst til å gå på skolen hver dag. Samtlige av skolens 74 elevrådsrepresentanter skal skoleres for å håndtere rollen som gruppeledere under konferansen.

 

Mye går bra på Åssiden vgs!
- Vi har valgt å fokusere nøkkelbegrepene struktur og relasjon som utgangspunkt for et omfattende utviklingsprosjekt som skal strekke seg over 1, 5 år. Arbeidstittelen «Alle elever skal ha lyst til å gå på skolen hver dag» ble utviklet våren 2012. Denne overskriften er vi svært fornøyd med fordi den knytter sammen de fleste av skolens satsingsområder, forteller utviklingsleder Ann-Mari Henriksen.

 

Frafall, gjennomføring og fravær
- Både frafallsarbeidet og vårt arbeid for å få flere elever til å bestå alle fag forutsetter at elevene kommer på skolen. Våre analyser viser en tydelig sammenheng mellom elevenes fravær fra undervisningen og strykkarakterer. Vi tror ikke på rigide prosentgrenser for maksimalt fravær, men på at vi må drive skole på en slik måte at elever og foreldre sammen hjelper oss med å få så mange som mulig til å bestå.

- På en planleggingsdag satte lærerne ord på hva som skaper bråk og uro og lærerne er tydelige på at elevenes fravær fører også til redusert læringstrykk gjennom å kreve mye oppmerksomhet når eleven kommer tilbake. Hvis alle elever har lyst til å gå på skolen hver dag forutsetter det dessuten at mobbing er ikke-eksisterende og at vi har lykkes i skape et positivt psykososialt arbeidsmiljø for alle elever, sier Henriksen.

 

Alle elever skal ha lyst til å gå på skolen hver dag!
Noen milepæler i struktur- og relasjonsprosjektet (SR-prosjektet) er:

- Oktober 2012: Dialogkonferanse elever/«Åssiden-konferansen» 600 elever jobber i grupper på tvers av utdanningsprogram og trinn med følgende overskrift: Alle elever skal ha lyst til å gå på skolen hver dag!

- November 2012: Planleggingsdag for alle 260 ansatte med samme overskrift: Alle elever skal ha lyst til å gå på skolen hver dag. Referater fra dialogkonferansen/elever er underlag for dagen.

- Februar 2013: Foreldregrupper fra VG1 jobber med samme overskrift: Alle elever skal ha lyst til å gå på skolen hver dag. Referater fra dialogkonferansen/elever og de ansattes planleggingsdag er underlag for arbeidet. 


Publisert 4. juli 2013, oppdatert 4. juli 2013.