Åpen kveld for 10. klasse og foreldre

Onsdag 16. januar holder vi åpent hus for 10. klassinger og deres foreldre. Du får informasjon om yrkesfag og omvisning i et utdanningsprogram etter eget valg.

  • Av Else Dahl

Omtrent 50 prosent av ungdomskullet velger yrkesfaglig videregående opplæring. Vi vet at mange elever ønsker å diskutere alternativene med foreldrene sine. Vi inviterer derfor ungdomsskoleelever med sine foresatte til informasjonskveld om fag- og yrkesopplæring. Ved å delta på samlingen vil du få oppdatert informasjon og dermed bli enda bedre rustet til å hjelpe din 10. klassing med å foreta riktig utdannings- og yrkesvalg.

 

Sted: Åssiden videregående skole, bygg D
Dato: Onsdag 16. januar 2013
Tidspunkt: kl. 18.00 - ca. 19.30

 

Du vil få:

- Generell informasjon om yrkesfaglig videregående opplæring (struktur og veier videre)

- Informasjon om opplæringstilbudet ved Åssiden videregående skole

- Mulighet til å snakke med avdelingsleder, lærere eller rådgiver om yrkesfag, utdannings- og yrkesvalg

- Omvisning i ett av skolens syv bygg/utdanningsprogram

 

Eventuelle spørsmål? Ring direkte til Dag Ebbe Helgerud på mobil: 91 54 85 60 eller send e-post til dag.he...@bfk.no

 

Velkommen til den offentlige videregående skolen i Buskerud hvor elevene scorer høyest på motivasjon og trivsel!


Publisert 4. juli 2013, oppdatert 4. juli 2013.