Åpen dag

Onsdag 24. april 2013 gjennomfører Åssiden vgs en tradisjonell åpen dag for 9. klassinger fra hele regionen.

- Opplegget blir i stor grad som i tidligere. Det betyr at elevene skal få prøve ut to utdanningsprogram. Hensikten er at elevene skal bli kjent med strukturen i videregående opplæring og hvordan opplæringen er organisert på det enkelte utdanningsprogram, forteller konst. utviklingsleder Dag Ebbe Helgerud. 


Totalt skal 1160 elever besøke Åssiden vgs denne dagen. Fordelingen er som følger:

 • Pulje 1: kl. 08.00 – 09.15

 • Pulje 2: kl. 09.30 – 10.45

Pulje 3: kl. 11.30 – 12.45

 • Pulje 4: kl. 13.00 – 14.15 

 Børresen, Killingrud, Gulskogen, Marienlyst, Kjøsterud og Introsenteret er pulje 1 og 2. Svendsedammen, Eknes, Veiavangen, Galterud, Hokksund og Rosendal er pulje 3 og 4. Det er viktig at du møter minst 5 min før oppsatt tid.

Velkommen til årets mest lærerike dag!


Publisert 24. april 2013, oppdatert 4. juli 2013.