Nytt tilbud i elektrofag blir populært!

Som første og eneste skole i Buskerud skal Åssiden tilby Vg2 Kulde- og varmepumpeteknikk.

  • Av Else Dahl

 

Hovedutvalg for utdanning (HUU) vedtok politikerne dimensjonering av skoletilbudet for Buskerud for skoleåret 2013-2014. Det er flere fylker har denne utdanningen, men det er første gang Buskerud får et slikt tilbud.

- Dette er et tilbud vi er svært glade for å kunne tilby og vi mener vi har rimelig gode forutsetninger for å utvikle et godt tilbud både for elevene og for næringslivet i fylket, sier avdelingsleder Toralf Hagen fornøyd. Han regner med god søkning til dette tidsriktige kurset.

 

Bakgrunnen for satsingen er signaler fra bransjen om forventet behov for faglærte i 2016, samt erfaringene fra formidlingsarbeidet 2011 og 2012. Utdrag fra læreplan fra Utdanningsdirektoratet:

"Kulde- og varmepumpeteknikken er en sentral del av hverdagen og berører alle. Produksjon, transport og lagring av næringsmidler, komfort- og datakjøling er typiske områder hvor kuldeteknikken står sentralt. Varmepumpeteknikk er globalt viktig med henblikk på miljømessig utnyttelse av elektrisk energi. Programfagene skal medvirke til å dekke samfunnets behov for kompetanse i kulde- og varmepumpeteknikk."

 

Du kan lese mer om politikernes vedtak om dimensjonering her!


Publisert 4. juli 2013, oppdatert 4. juli 2013.