iPad planlegges i undervisning

To klasser på til sammen 30 elever skal teste ut nettbrett som supplement til PC.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Det er en klasse fra bygg- og anleggsteknikk (BAT) og en klasse fra restaurant- og matfag (RM) som fra august 2012 skal teste ut bruk av iPad i opplæringen. I utprøvingsperioden vil elevene disponere både iPad og elev-PC.

- Dette er et prosjekt vi er svært glade for å delta i. Foreløpig antar vi at det er en klasse VG2 Matfag og en klasse VG2 Byggteknikk som skal være våre forsøksklasser. Ved utvelgelsen har vi lagt vekt på at klassen skal ha et verkstedsmiljø som ikke egner seg for PC-bruk, for eksempel støv eller hygiene. I tillegg skal klassen skal ha lærere som er IKT-kompetente, forteller rektor Dag Siljan.

 

- Det er særlig aktuelt å prøve ut iPad i noen yrkesfag, der PC-en er upraktisk å ha med i arbeidssituasjonene. Målet med prosjektet er først og fremst å prøve ut hvordan små mobile enheter kan styrke læringsprosessen, forteller Kirsti Slettevold fra Buskerud fylkeskommune. Hensikten er også å utvikle lærerkompetanse om bruk av nettbrett i opplæringen.

Internasjonal forskning på bruk av nettbrett i opplæringen har dokumentert god effekt overfor ulike elevgrupper, for eksempel minoritetsspråklige og elever med svake grunnleggende ferdigheter.

I tillegg til Åssiden videregående skole skal også Hønefoss videregående skole delta i utprøvingen i Buskerud.


Publisert 3. juli 2013, oppdatert 3. juli 2013.