Vellykket rekruttering

Stadig flere elever søker restaurant- og matfag på Åssiden vgs. Økningen har også ført til at det kreves høyere karakterer enn tidligere skoleår for å komme inn.

  • Av Ann-Mari Henriksen

- Lærene i avdelingen har fått et spesielt ansvar for å være kontaktperson for en eller to ungdomsskoler. De sørger også for rekrutteringsarbeidet ute i ungdomsskolen sammen med sine elever. Våre egne ansatte og elever er de beste ambassadørene for verdens mest internasjonale bransje. Vi tror den betydelige økning i antallet primærsøkere til avdelingen er et resultat av det langsiktiget arbeidet. I tillegg har redusert utdanningstilbud i fylket også gitt større søkning hos oss, forteller avdelingsleder Asle Nerhagen.

Regionens ungdomsskoler har i tre år åpnet sine skolekjøkken og lagt til rette for at lærere og elever fra restaurant- og matfag skulle gjennomføre spesiell opplæring med 10-klassinger. Til sammen har omtrent 400 ungdomsskoleelever vært med på dette frivillige tilbudet.

 

Karrieremuligheter
Behovet er for faglært arbeidskraft i bransjen er stort både lokalt og regionalt. For å dekke etterspørselen etter arbeidskraft, er det viktig å få frem at det er svært mange muligheter innenfor disse fagene. – Vi mener at det å få kjennskap til yrkes- og utdanningsmuligheter innenfor bransjen fører til mer opplyste valg for elevene. Flere søkere har nå RM som førstevalg og det sier også noe elevenes motivasjon og sannsynlighet for å gjennomføre opplæringen. Vi kan nesten garantere både læreplass og jobb til alle som gjennomfører og består sin utdanning hos oss, forteller avdelingsleder Asle Nerhagen.

Årets VG1-elever gjennomfører nå en undersøkelse for å kartlegge elevenes begrunnelser for å søke nettopp RM.

 

Ved skolestart sto 33 elever på venteliste på restaurant- og matfag, av disse var 19 primærsøkere.


Publisert 3. juli 2013, oppdatert 3. juli 2013.