Utnevnt til knutepunktskole

Kunnskapsdepartementet (KD) har gitt Åssiden status som knutepunktskole for arbeid med yrkesretting av fellesfag i Buskerud.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Som en del av det nasjonale arbeidet med å øke gjennomføringen i vgs er Åssiden gitt status som knutepunktskole. Line Johnsen, Julia Bradshaw og Eva B. Dahle (fra venstre) har påtatt seg oppgaven med yrkesretting av henholdsvis matematikk, engelsk og norsk. De skal frikjøpes 25 prosent stilling i prosjektets varighet frem til 2013 for å jobbe med yrkesretting.

Det skal også opprettes et eget nettverk av lærere ved knutepunktskolene som skal være ambassadører for prosjektet. Disse vil ha som oppgave å samle lærere fra andre videregående skoler til erfaringsutveksling, utviklingsarbeid og andre former for samarbeid.

- Vi mener vi har gode forutsetninger for å påta oss oppdraget. Vi skal fungere som en base for utvikling av slike opplegg i Buskerud. De valgte lærerne har svært god kompetanse og forutsetninger for å fylle denne oppgaven, sier rektor Dag Siljan og trekker også frem skolens grunnorganisering som en fordel gjennom at fellesfag- og programfaglærere er organisering i samme avdeling og at skolens arbeidslag gir gode muligheter for samarbeid.

 

Bakgrunn for satsingen
Bakgrunnen for satsingen er knyttet til storsatsingen Ny GIV som har som mål å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Opplæringen i fellesfagene i yrkesfaglige utdanningsprogram skal forbedres og gjøres mer faglig relevant. Hele 10 millioner kroner blir nå fordelt til kompetanseutvikling for lærere og utvikling av gode opplegg for undervisning i norsk, matematikk og engelsk.


Publisert 3. juli 2013, oppdatert 3. juli 2013.