Ungdomsskoleelever parterte lam

Fårikålens festdag ble høytidelig markert i uke 39. Restaurant- og matfag (RM) tilberedte festmåltidet sammen med elever fra Kjøsterud ungdomsskole.

  • Av Ann-Mari Henriksen

To 10.-klasser fra Kjøsterud ungdomsskole ble invitert til å være med på opplegget som omfattet alt fra opplæring i partering av helt lam og tilberedningsmetoder og ulike retter av lam. Partering av lam var for alle en helt ny erfaring og også en bevisstgjøring i forhold til råvarer vi finner i butikken. Saga ble flittig brukt i arbeidet. Ungdomsskoleelevene deltok i tilberedning av fårikål og spiste sammen med elever og lærere på RM. Totalt deltok omtrent 120 personer i festmåltidet.

Fårikål er både kulturhistorie, mathistorie og tradisjon, men ekspertene mener fremdeles at er det lov å være både oppfinnsom og prøve ut nye måter å feire festdagen på. Tradisjonen tilsier at profesjonelle laugsfolk går foran og drar de andre med seg på én bestemt torsdag i året. Da fylles de store kokekarene i kantiner, på skolekjøkken, i caféer og i ferskvaredisken.

Arrangører av festdagen var Norges Kokkemesteres Landsforening og Opplysningskontoret for egg og kjøtt.

 

Lam + tapas
- I tillegg til fokus på lam og fårikål fikk 10.-klassingene også være med på å lage tapas, noe som også falt i smak. Flere kommenterte også at vi har fine og moderne lokaler, i motsetning til hva de er vant med, forteller faglærer Roger Mikkelsen.


Publisert 3. juli 2013, oppdatert 3. juli 2013.