Studiebesøk i Gdansk region

Arbeidslagsleder Egil Schau i forberedende kurs for minoritetsspråklige elever skal gjennomføre et studiebesøk i yrkesfaglig videregående skole i Polen.

  • Av Ann-Mari Henriksen

- Målet for studiebesøket er å lære mer om polsk skole, kultur og ungdom slik at vi kan tilpasse opplæringen på Åssiden vgs på best mulig måte for denne elevgruppen. Det er også et delmål å avklare muligheter for ytterligere samarbeid med skoler og utdanningsmyndighet i Gdansk region, sier Egil Schau.

 

Bakgrunn
I 2010 innvandret 45 600 personer med annet europeisk statsborgerskap enn norsk. Som vanlig de senere årene utgjorde polske statsborgere den største gruppen, med 11 300. Det var nesten 1 000 flere enn i 2009 (Statistisk sentralbyrå, SSB). Elevgruppen i forberedende kurs ved Åssiden vgs domineres av polske elever og erfaringer fra tre skoleår viser at opplæring av den polske elevgruppen har noen utfordringer for eksempel knyttet til integrering.

- Majoriteten av de polske elevene er kommet til Norge på grunn av foresattes arbeidsinnvandring og elevene selv er ofte lite motivert for flytting. Dette er det viktig å ha en forståelse for. I tillegg skal jeg se nærmere på kulturen i klasserom og læringssituasjoner i Polen. Antallet polske elever i er høyt og stigende i norsk skole. Erfaringer fra studiebesøket vil bli delt internt i Åssiden vgs i ulike faggrupper. Vi vil også ta initiativ til å presentere erfaringene på nettverkssamling for opplæring av minoritetsspråklige i Bfk og på NAFOs hjulmøte i regi av Fylkesmannen i Buskerud, forteller Egil Schau.

 

Studiebesøket skal gjennomføres i slutten av mars.


Publisert 3. juli 2013, oppdatert 3. juli 2013.