Streetbasket i friminutt

Skolens deltakelse i pilotprosjektet knyttet til folkehelse skal gi flere muligheter til fysisk aktivitet på skolens uteområder.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Som en del av folkehelseprosjektet vil en del av de flotte arealene rundt skolebygningene rustes opp for å tilrettelegge for at elever og ansatte skal kunne være mer fysisk aktive i løpet av skoledagen.

 

Foreløpig er følgende tiltak bestemt:

- Bygg C: 2 stk bordtennisbord settes opp utenfor personalrom og sengehall. Avdeling for bygg- og anleggsteknikk (BAT) vurderer muligheten for å lage dem i betong. Det skal også settes ut flere benker som BAT skal produsere.

- Bygg D: Det skal lages en volleyballbane på asfalten mot skråningen. Skolens driftsavdeling og BAT fundamenterer stenger og merker opp baneen. Det skal gjenbrukes utstyr fra den gamle gymsalen.

- Bygg E: Det skal lages en street-basketbane på asfalten der det i dag er oppstillingsplass for containere. Avdeling for teknikk og industriell produksjon (TIP) lager kurvstativ. I tillegg skal det også brukes kurver fra den gamle gymsalen. Skolens driftsavdeling og BAT skal fundamentere dekket.


Publisert 3. juli 2013, oppdatert 3. juli 2013.