Stor interesse for frivillig matteopplæring

Omtrent 20 elever med karakter 1 eller ikke vurdering i matematikk har fått opplæring i 2,5 timer uka for å bestå faget. Det har vært stor pågang på kurset.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Det er elever i VG1 som fikk strykkarakterer i første termin i fagene matematikk eller naturfag har fått tilbud om ekstra opplæring for å jobbe for å bestå faget til sommeren.

- Dette tiltaket er et konkret tilbud for elever som har fått 1 /IV. Vi har stor pågang på kurset også av elever med bestått-karakter som ønsker å styrke sine matteferdigheter. Disse har vi ikke kunnet prioritere nå, og vi må vurdere å sette inn flere lærere ved en senere anledning, forteller fagkoordinator for realfagene, Line Johnsen.

Elever på Åssiden vgs gjør det normalt svært godt i realfagene, med en strykprosent som ligger lavere enn landsgjennomsnittet.

 

Bakgrunn
Dette er et gratis tilbud som har som mål å få enda flere til å bestå faget. Som kjent fører strykkarakterer til at elevene ikke vil gå ut av skolen med komplett kompetansebevis eller vitnemål. Det er også vanskeligere å få læreplass for elever med strykkarakterer.

Tiltaket finansieres av statlige midler til elever med lave skoleprestasjoner. Tilsvarende opplæring i naturfag starter i uke 17. Også her er påmeldingen god.


Publisert 3. juli 2013, oppdatert 3. juli 2013.