Språkopplæring på dypt vann

Elevene i forberedende kurs for minoritetsspråklige tilbys svømmetrening i Spikkestadbadet.

  • Av Ann-Mari Henriksen

- Kroppsøving, svømmeopplæring, begreps- og språkopplæring lar seg kombinere på en utmerket måte. Vi kommer til å organisere aktiviteter og leker som, hinderløype under vann, spille vollyball, og andre aktiviteter hentet fra fridykker treningene jeg holder på med på fritiden. Vi bruker også www.aktivitetsbanken.no for å kunne organisere aktiviteter, forteller lærerne Egil Schau og Thorbjørn Jensen. De understreker at det er blide fjes og høyt engasjement både over og under vann (bildet) i denne opplæringen.

 

Seks runder
- Vi skal svømme til sammen seks ganger før sommerferien. Den første gangen begynte vi med kartlegging og det er noen av elevene som ikke kan svømme og noen flere som kan svømme, men trenger mer øving, forteller Egil Schau og Thorbjørn Jensen. Planen fremover er å introdusere elevene for førstehjelp i og ved vann. Dette omfatter temaer som:

- Varsling
- Ilandføring
- Hjerte-/lungeredning
- Stupeulykker

Og lærerne har selvfølgelig godkjent livredningskurs.


Publisert 3. juli 2013, oppdatert 3. juli 2013.