Skolestart for 1200 elever

I år møtte nesten 1200 elever fordelt på 78 klasser til skolestart torsdag 18. august. I tillegg sto 453 elever på venteliste.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Søkningen til skolen er som vanlig høy og samtlige VG1-kurs har oversøkning også i år. Hele 213 av de 453 elevene på ventelista er såkalte primærsøkere, det vil si elever som står på venteliste til sitt førstevalg.

- Selv om ikke alle er reelle søkere, viser ventelistene oss at Åssiden er et populært utdanningsvalg. Dessverre kommer ikke alle inn på sitt førstevalg, forteller rektor Dag Siljan og henviser til Eifred Markussens rapport «Bortvalg og kompetanse» (2009) som viser at det å komme inn på 1. valg øker betydelig elevens sannsynlighet for å gjennomføre videregående opplæring.

 

Mange søker påbygg
Søkningen er noe endret fra i fjor, blant annet har påbygningskurs til generell studiekompetanse nesten dobbelt så mange på ventelista som på samme tidspunkt forrige skoleår. Et annet interessant poeng er at innføringsklassen for minoritetsspråklige har en sterk utvikling i antall søkere. På 3 år har søkertallet steget fra 9 elever i 2009 til 32 søkere i 2011. Kurset har 20 plasser. Restaurant og matfag har også mange søkere, blant annet sto 13 elever på venteliste til VG2 Matfag ved oppstart. Hele 10 av disse er primærsøkere.

 

Roser og apell
Etter praktiske opplysninger, informasjon om minnemarkering, rektors formanende ord og elevrådets apell ved Edit Larsen (bildet) om å engasjere seg i elevdemokratiet, gikk elevene til sine bygg sammen med lærere og gamle og nye venner.

 

Vi ønsker lykke til med det nye skoleåret!


Publisert 2. juli 2013, oppdatert 3. juli 2013.