Rekordaktivitet i mentorordningen

I år har Åssiden tidenes største gruppe i mentorordningen for nyansatte lærere. Hele 11 mentorer gir 21 nyansatte kollegabasert veiledning.

  • Av Ann-Mari Henriksen

- Vi har i år tidenes største gruppe med 11 mentorer og 21 nytilsatte. Alle mentorene er erfarne lærere med utdannelse i kollegabasert veiledning gjennom Høgskolen i Vestfold. To mentorer under utdanning, forteller faglig ansvarlig Per Trondsen.

 

Opplegget
Ved å delta i opplegget får de nyansatte lærerne delta på fire gruppesamlinger. Disse samlingene er delt i to. Den ene delen er en læringsøkt/faglig tema, for eksempel klasseledelse, elevsamtaler og kommunikasjon, samarbeid m/foreldre eller vurdering. Den andre delen er gruppeveiledning. I tillegg skal de nyansatte lærerne få åtte individuelle samtaler i løpet av skoleåret. Det gjennomføres en felles oppstart, en "kick koff" i august og en obligatorisk evaluering i mai.

Mentorene har også to samlinger kun for dem i et lokalt nettverk på skolen, hensikten med dette er å dele erfaringer. Til sammen har 14 erfarne lærere tatt mentorutdanning og 51 nyansatte lærere fått kollegabasert veiledning gjennom dette opplegget siden starten i 2007. En ungdomsbedrift fra medier- og kommunikasjon har produsert en folder om mentorordningen.

 

Etterspurt kunnskap
Remi Røgeberg, Per Trondsen og personalleder Gunn Kari Bakke har bidratt i konferansen i det nasjonale nettverket "Veiledning for nyutdannede lærere". De fleste universiteter og høgskoler var representert i tillegg til Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. - Vi hadde her 1 time til disposisjon og la frem hva vi har gjort på Åssiden. Litt av poenget er at veiledning av nyutdannede ikke har kommet så langt i videregående skole. Vår tilnærming og omfang vekket derfor stor interesse under konferansen, forteller Trondsen, som bestemt mener at Åssiden ligger svært godt an.

Åssidens ressurspersoner har også bidratt i samling for nettverkskontakter/teamledere i de respektive regioner i landet, en samling som holdes to ganger i året. Tema forrige gang var "kultur for samhandling". Noe av hensikten med samlingen er at de ulike aktørene skal kunne lære av hverandre.


Publisert 3. juli 2013, oppdatert 3. juli 2013.