Praksisdager for 1000 elever

Nesten 1000 ungdomsskoleelever har besøkt Åssiden for å bli nærmere kjent med aktuelle utdanningsprogram. De fleste har fått prøve seg i praksis i programfag.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Hensikten er å bidra til elever i 10. klasse foretar riktig valg av videregående opplæring. - Her får ungdommene en hel dag til å prøve ut utdanningsprogram de vurderer å søke på. For oss er det viktig å få frem programfagene spesielt. I yrkesfaglig utdanningsprogram skal elevene lære både teori og praktiske ferdigheter i ulike fag. Vi har satt sammen programmet nettopp for å få frem dette, forteller rådgiver Dag Ebbe Helgerud.

 

Stor oppgave
- Det er nedlagt en formidabel innsats i forberedelsene og gjennomføringen av praksisdagene her på skolen. Tilbakemeldinger fra elevene er at de har hatt flotte dager. Alle avdelingene har gjort et strålende forarbeid og vist stor fleksibilitet i forhold til lister med navn som ofte ikke stemmer helt. Noen elever har bare dukket opp og andre ikke. Lærerne har uansett vært veldig positive. Praksisdagene vil nå bli evaluert ved bruk av en spørreundersøkelse som 10. klassingene skal svare på. Resultatene av undersøkelsen skal brukes til å – om mulig – gi et enda bedre tilbud til 10.klassingene neste år, sier Dag Ebbe.

 

Prøve seg i praksis!
Ungdomsskoleelevene fikk reelle oppgaver knyttet til utdanningsprogrammet de valgte å teste. For eksempel fikk elever som besøkte utdanningsprogram for helse- og sosialfag prøve seg på håndmassasje (bildet).


Publisert 3. juli 2013, oppdatert 3. juli 2013.