Pilotskole for folkehelsearbeidet

Åssiden vgs er pilotskole i arbeidet med folkehelse knyttet til aldersgruppen 13 til 23 år.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Som en del av arbeidet i Buskerud fylkeskommune har Åssiden fått en 30 prosent stilling skoleåret 2011 – 12. Flere tiltak er satt i gang, blant annet:

- Skolefrokost for elevene på TIP
- Kurs om kosthold og mat for kantineansatte
- Sunnere alternativer i kantina, salatbar til begge kantinene er bestilt og vil være på plass i nærmeste fremtid.
- Innkjøp av aktivitetsutstyr til alle avdelinger

 

Mange planer fremover
Som et ledd i arbeidet er det utarbeidet en ny plan for bruk av skolens uteområder. Hovedfokus skal være å tilrettelegge for mer fysisk aktivitet, med for eksempel volleyballbane, basketbane, natursti. I tillegg er røykeplassene planlagt flyttet. Den fraflyttede gymsalen i A-bygget vurderes brukt til arena for trening enten i pauser eller etter skoletid.

Prosjektet omfatter heller ikke bare fysisk helse og kosthold. Helsesøster og miljøkoordinator vil for eksempel i samarbeid etablere samtalegrupper for aktuelle elever.

 

Bakgrunn for arbeidet
Folkehelseprosjektet på skolen bygger på handlingsplanen "Strategi for folkehelse i Buskerud 2010-2014". Den omhandler hovedsakelig innsatsområdet tiltak rettet mot ungdom 13-23 år. Elever i videregående utdanning er den primære målgruppen for handlingsplanen.

 

Kontaktperson: Heidi Udnes, telefon 32 24 61 00.


Publisert 3. juli 2013, oppdatert 3. juli 2013.