Partnerskapsavtale innen tannhelse

En partnerskapsavtale har gitt skolen svært verdifullt undervisningsutstyr for elever i tannhelsesekretærutdanning.

  • Av Ann-Mari Henriksen

- Skolen har i vår fått en såkalt "unit", det vil si en tannlegestol av Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF. Gaven, som er svært kostbar, gir oss en unik mulighet til mer praksistrening på ulike tannbehandlinger, oppdekking av instrumenter og utstyr på skolen også. Dette har vist seg relevant i forberedelsen til eksamen, forteller faglærer Solfrid Kvam Hole fornøyd.

 

Læring i skolen og læring i praksis
- Samarbeidet med fylkestannlegens kontor er positivt og vi har gjennom flere år hatt samarbeidsprosjekter om forebyggende tannhelsetjeneste. Helsepersonell-loven at autorisert helsepersonell har de nødvendige kvalifikasjoner for yrket. Skolen skal bidra til å utvikle etterspurt kompetanse gjennom praksisfelleskap på skolen og i praksis i tannhelsetjenesten.

- Mange ungdommer er usikre på yrkesvalg i fremtiden. Praksisperiodene er derfor viktig for motivasjon og fremtidsorientering. Praksisutplasseringen bidrar til å lære om seg selv og om tannhelsesekretæryrket på en måte som skal gjør dem forberedt for yrkeslivet, sier faglærer Solfrid Kvam Hole og takker Andre Auli i avdeling for elektrofag som har gjort en kjempejobb med monteringen. Dette bidraget har spart skolen for utgifter til monteringen fordi Auli har nødvendig medisinsk-teknisk godkjenning.

 

Om tannhelsesekretærutdanningen
Det er behov for rekruttering både til tannhelsesekretærutdanningen på Åssiden vgs og til tannhelsetjenesten i Buskerud. Gjennom partnerskapsavtalen skolen har med den offentlige tannhelsetjenesten får elevene innføring i tannhelsesekretæryrket allerede fra vg1. I VG2 helseservice får elevene introduksjonspraksis og i VG3 utfører de mer og mer selvstendige arbeidsoppgaver som tannhelsesekretærer ute på tannklinikkene. Etter dette året kan de gå ut i tannhelsesekretæryrket.

 

Bildet: fylkestannlege Berit Binde i "unit"en" sammen med elever ved tannhelsesekretærlinjen.


Publisert 3. juli 2013, oppdatert 3. juli 2013.