Over 300 bedrifter tar årlig imot elever

En intern kartlegging viser at skolen har et svært omfattende samarbeid med lokalt og regionalt næringsliv.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Opptellingen viser at mer enn 300 bedrifter årlig tar i mot elever fra Åssiden vgs i ulike typer hospiteringsopphold, de fleste i prosjekt til fordypning (PTF). Det er både private og offentlige virksomheter som stiller opp.

- Uten den positive holdningen til samarbeid fra bedriftene hadde vi ikke klart å gi elevene våre virkelighetsnær opplæring, som er nedfelt i vår pedagogiske plattform. I tillegg er det sånn at våre elever har ulike behov for tilpasset opplæring, og sammen klarer vi å tilby mange elever alternativ opplæring i bedrifter og virksomheter, forteller rektor Dag Siljan.

 

Vinn-vinn-situasjon
- Gjennom samarbeidet får bedriftene anledning til å vurdere elevene før de tegner lærekontrakt, noe mange bedrifter gir uttrykk for at de setter stor pris på. Og elevene på sin side får bekreftet – eller kanskje avkreftet – at dette er den yrkes- og utdanningsveien de ønsker å følge, sier Dag Siljan.

Samarbeidet med næringslivet gir også lærerne viktige impulser blant annet gjennom hospiteringsordninger for lærere. Skoleåret 2011-12 skal hele 13 av skolens lærere hospitere i bedrifter gjennom to ulike prosjekter. Dermed får lærerne oppdatert sin kompetanse og bedriftene får et nødvendig innblikk i den yrkesopplæringen som skjer på skolen.

 

Det tette samarbeidet mellom skolen og næringsliv gjør også Åssiden vgs til en aktør i den regionale utviklingen.


Publisert 3. juli 2013, oppdatert 3. juli 2013.