Økologisk bakedag

VG2 kokk- og servitørfag gjennomførte en økologisk bakedag i uke 35. Fokus var på gamle melsorter.

  • Av Ann-Mari Henriksen

I samarbeid med landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Buskerud (FMLA) ble det gjennomført opplæring i økologisk baking for elever på restaurant- og matfag. Programmet omfattet både teoretisk innføring og praktisk undervisning.

Dagen innledet med en teoretisk innføring i temaet økologi ved Øystein Haugerud, FMLA. Deretter fulgte fire timer praktisk undervisning hvor elevene bakte med utelukkende økologiske bakervarer. Fokuset var på gamle melsorter som nå viser seg stadig mer populære. Opplæringen avsluttet selvfølgelig med at elevene spiste de ferdige bakervarene sammen med diverse økologisk tilbehør.

Den praktiske undervisning sto Anne Lise Tharaldsen og Øystein Haugerud for. Kurslederne sørget også for alle råvarer til gjennomføringen.

 

Bakgrunn
Matkontaktene hos Fylkesmennene i Viken (Telemark, Vestfold, Buskerud, Oslo og Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland) tok initiativet til fylkesmesterskap og Østlandsmesterskap for VG2 kokk- og servitørfag for 5 år siden. Østlandsmesterskapet blir arrangert på omgang i fylkene.

Målet med Østlandsmesterskapet er å øke kunnskapen om bruk av lokal- og økologisk produserte råvarer hos ungdommer under utdanning.


Publisert 3. juli 2013, oppdatert 3. juli 2013.