Null timer, null dager fravær

Siste skoledag markerte avdeling for elektrofag elever som har gått gjennom skoleåret uten fravær fra undervisningen.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Avdeling for elektrofag har gjennom hele skoleåret jobbet bevisst med å øke læringstrykket gjennom motivering, positivt arbeid og bevisstgjøring.

– Dette syns vi er verdt å markere. Vi har jobbet for å redusere det unødvendige fraværet. Vi er bevisst på at elevene må trives godt på skolen for å ville møte opp. Derfor har vi jobbet med relasjoner mellom elevene og lærerne, særlig gjennom kontaktlærere, forteller avdelingsleder Toralf Hagen og understreker at alle kan bli syke og at noe fravær er naturlig også for elever med lyst til å gå på skolen. 13 elever hadde null dager, null timer fravær.

 

Redusert fravær et satsingsområde
Det planlegges i skoleåret 2012-13 et større skoleutviklingsprosjekt med arbeidstittelen "Alle elever skal ha lyst til å komme på skolen hver dag". Alle elever og alle ansatte skal bidra i utviklingsprosjekt knyttet til Nordahls tenkning om struktur og relasjon. Milepæler høsten 2012 er for eksempel:

- September 2012: Elevenes stemme, elevkonferanse på tvers av trinn/utdanningsprogram
- Oktober 2012: Ansattes stemme, plandag/OD-dagen

 

Samlingene skal gjennomføres med Appriciative Inqury (AI) som metode, dvs en styrkebasert tilnærming med utgangspunkt i hvordan skolen fungerer når den er på sitt beste.


Publisert 3. juli 2013, oppdatert 3. juli 2013.