Null timer, null dager fravær

Nesten 40 elever i avdeling for elektrofag har hittil i skoleåret null fravær fra undervisningen.

  • Av Ann-Mari Henriksen

- Vi har hatt en opptelling på avdelingen over elever som har null timer og null dager fravær. På dette tidspunktet pleier det å være omtrent 10 elever av avdelingen totalt 150 elever. Vi ble enormt imponert og overrasket når det viser seg at mellom 35 og 40 stykker har null fravær hittil i år, det vil si omtrent 20 prosent av elevene våre, forteller faglærer André Auli fornøyd.

En forklaring på det reduserte fraværet er at avdelingen har jobbet bevisst med å øke læringstrykket gjennom motivering, positivt arbeid og bevisstgjøring.

 

Fravær gir stryk
Skolen har en liten prosentvis nedgang i fraværet det siste året, både regnet i timer og i dager. Samtidig øker antallet elever som har over 20 dager fravær. Skolen har i perioden hatt elevtallsvekst. Elevenes fravær fra undervisning må likevel reduseres både for å redusere strykkarakterer og Ikke-vurdering (IV). Fraværet gir også bråk og uro når elevene kommer tilbake til undervisningen.

- Et av flere tiltak for å redusere fraværet er at vi sender ukentlige foreldrerapporter til elever under 18 år, forteller rektor Dag Siljan. Foreldrerapportering er et resultat av arbeidet med prosjektet Klar, ferdig, RO! Prosjektet har også definert et mål som går på å bidra til å redusere elevenes fravær fra undervisningen.

 

Og premien som elektroelevene fikk? Jo, det var selvfølgelig en marsipangris.


Publisert 3. juli 2013, oppdatert 3. juli 2013.