Noregs målungdom på Åssiden vgs

Påtroppende leder for Noregs målungdom, Vebjørn Sture ga påbyggelevene en intensiv nynorsk repetisjonsøkt i uke 21.

  • Av Ann-Mari Henriksen

De 60 elevene som går allmennfaglig påbygningkurs fikk en inspirerende læringsøkt. Vebjørn har selv hatt bokmål som hovedmål og gått påbygg og klarte å formidle nynorsk ordstilling og grammatikk med levende eksempler og på en morsom og lettfattelig måte.

- Jeg har aldri opplevd så mye latter som under Vebjørns økt. Vebjørn lærte oss at vi ikke skal være redde for å finne på huskeregler som kanskje er litt karikerte, tullete eller barnslige, så lenge det hjelper oss å huske. Dessuten viste han oss mange eksempler på at nynorsk ligger nærmere vår måte å snakke på enn bokmålet gjør. Dette var lærerikt og motiverte elevene til å «bade i nynorsk», som var et av Vebjørns tips frem mot eksamen, forteller faglærere Karianne Falck-Ytter fornøyd.

 

Nynorskprosjekt i tre år
Åssiden vgs har i tre år fått prosjektstøtte fra Nynorsksenteret i Volda for å tilrettelegge for nynorsk opplæring på allmennfaglig påbygningkurs blant annet gjennom innkjøp av litteratur tilpasset målgruppen. - Jeg håpet at våre elever ville bli bedre til å skrive på nynorsk dersom de fikk lese mer nynorsk litteratur. Å fremme leseglede var en annen viktig grunn, sier initiativtaker Karianne Falck-Ytter og understreker at elevenes forhold til norskfaget varierer sterkt, men at de som har opplevd mestring er mest motivert.

 

Vi ønsker lykke til på eksamen!


Publisert 3. juli 2013, oppdatert 3. juli 2013.