Medier og kommunikasjon som før

Skolens tilbud innenfor medier og kommunikasjon opprettholdes både på VG1, VG2 og VG3 for skoleåret 2012-13.

  • Av Ann-Mari Henriksen

I uke 21 vedtok Hovedutvalget for utdanning (HUU) overraskende å legge ned alle tilbud om medier og kommunikasjon i Buskerud, med unntak av ved Gol videregående skole.

Vedtaket får ingen konsekvenser for MK-tilbudet i Buskerud neste skoleår, verken for VG1, VG2 eller VG3.

 

Forslaget fra flertallskoalisjonen er knyttet til rullering av den såkalte «Helhetlig og langsiktig plan for skoletilbudet i Buskerud». Saksbehandlingen av denne planen er ikke avsluttet og vedtaket sendes til Fylkestinget 14. juni for sluttbehandling.


Publisert 3. juli 2013, oppdatert 3. juli 2013.