Markering av mobbeplan

Det ble gjennomført en fellesmarkering av skolens arbeid mot mobbing i uke 35. Nettmobbing var fokusert.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Skolemiljøutvalget vedtok våren 2011 en ny plan for arbeidet mot mobbing som tydeligere også inkluderer digital mobbing. Markeringen 31. august satte fokus nettopp på nettmobbing, et fenomen som svært mange unge kjenner til.

Elevrådsleder Ingerid Borge-Aaserud innledet tre samlinger i gymsalen i A-bygget for samtlige 1200 elever og lærere. Deretter fortale Tania fra Gol videregående skole sin selvopplevde historie om mobbing på internett. Tania tok selv tak i sin mobbesak, men kritiserte sterkt det lokale politiets håndtering av saken. Kari Benjaminsen orienterte elevene om hvordan politiet i Drammen jobber med slike saker.

 

Hvorfor plan mot mobbing?
- Åssiden videregående skole skal arbeide aktivt og systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø. Vår visjon er nulltoleranse i forhold til mobbing, vold og rasisme. Selv om vi scorer grønt på mobbing i elevundersøkelsen, vet vi at det forekommer. Og når det gjelder mobbing er ett eneste tilfelle, ett for mye, forteller miljøkoordinator Heidi Udnes.

 

Varsling viktig!
For å nå målene i planen er det viktig at både elever og ansatte er oppmerksomme på det som skjer og at alle varsler dersom de oppdager mobbing eller dårlig behandling av medelever og kollegaer. Alle kontaktlærere skal gå igjennom den nye planen mot mobbing innen høstferien.

- Alle i skolen skal bevisstgjøres om hva mobbing er og hvordan mobbing skal håndteres.

- Alle mobbeepisoder som registreres av elever skal meldes fra om til en voksenperson.

- Voksenpersoner som får kjennskap til mobbeepisoder skal følge opp dette i tråd med eget skjema, "Rutiner ved mobbing".

 

Nasjonal satsing
Alle landets kommuner er invitert til å signere et felles mobbemanifest for satsingen i 2011-14. Hvilke kommuner som har signert kan du lese her!


Publisert 3. juli 2013, oppdatert 3. juli 2013.